de la Beauté Rustique - Over mij

Onze honden
aan het werk


Home

Nieuws:

*Cotation 4 Jatise
Amice en Aquine

Contact

Update datum:

20.01.17

Mijn naam is Truus Manders-Vanlier, getrouwd met Nad en bezit sinds 1975 beaucerons. In de 70-tiger jaren werd ik als dierenartsassistente geconfronteerd met de gedrags- en gezondheidsproblemen van (ras)honden.

truus en nad

De beauceron was toen nog vrij onbekend in Nederland. Mijn denkwijze dat zo'n ras daardoor weinig problemen kent, bleek acheraf behoorlijk naïef te zijn. Uit deze periode stamt mijn interesse voor hondengedrag.

De eerste beauceron heb ik in 1975 als volwassen teef uit Frankrijk geïmporteerd. Het was geen succes. Ze, Xyla de la Bergerie Française, was extreem bang en ik heb haar dan ook om deze reden in laten slapen. Het ontbreken van agressie is bepalend geweest dat een 2e beauceron haar entree maakte. Deze hond, Myra de la Sylvade, vertoonde juist het tegenovergestelde gedrag dan haar halfzus en is de stammoeder van onze kennel.

Actief bezig zijn met honden is een van mijn hobby's. KNPV, VZH, reddingshond, G en Gb t/m 2, obedience en speuren zijn enkele voorbeelden. Bovendien heb ik een tiental jaren gehoorzaamheidsinstructie gegeven. De eerste jaren voor KC Roermond/Echt eo en daarna onder de vlag van S.H.I.T. (stichting hond in training).
In 2009 medeoprichtster van de RHG 'Laot Kieke', een inzet-reddingshondengroepje, waar ik de instructie voor verzorg en waarvan ik tevens voorzitter/secretaris ben. In 2011 was de eerste inzet naar een vermiste persoon. In 2013 is inmiddels de 2e generatie actief als mantrailinzethond.

Het eerste 'de la Beauté Rustique' - nest is gefokt in 1980.

In 1977 heb ik het initiatief genomen de Beauceronclub Nederland op te richten. Tot 1980 heb ik het secretariaat voor mijn rekening genomen. In 1986 ben ik uit het bestuur gestapt.
In de periode 1982 -1995 was ik voorzitter van de gedragstestcommissie van deze vereniging. De BCN geeft een boek uit over de beauceron, waarvan een paar hoofdstukken (gedrag en ontwikkeling) door mij geschreven zijn. Vanaf 2006 ben ik erelid.

In 1992 ben ik door de Raad van Beheer benoemd als gedragskeurmeester voor o.a. de beauceron. In '99 volgt de benoeming tot algemeen gedragskeurmeester (alle rassen) en in 2000 voor een aantal rassen tot MAG keurmeester (maatschappelijk aanvaardbaar gedrag) .
Na 19 jaar als gedragskeurmeester actief te zijn geweest heb ik me per 1 januari 2011 teruggetrokken.

erespeld

In april 2013 is door de Raad van Beheer de Gouden Erespeld aan mij uitgereikt. Deze wordt uitgereikt aan degenen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de kynologie.